Từ khóa: bàn ủi bình nước treo

Bàn ủi bình nước treo ES-85AF sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi bình nước treo ES-94A sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi bình nước treo ES-300 sử dụng ủi thành phẩm

Bàn ủi bình nước treo EZ-300 sử dụng ủi thành phẩm như Quần, Áo. 

Hotline:
090 444 9559: Mr.Phúc
090 678 4559: Mr.Toàn
0933 449 669: Ms.Vy