Từ khóa: máy cắt ruy băng

Máy cắt ruy băng có thể cắt được 120-140 lần/phút

Máy có thể cắt được 120-140 lần/phút.

Máy cắt ruy băng có thể cắt được 90-110 lần/phút

Hotline:
090 444 9559: Mr.Phúc
090 678 4559: Mr.Toàn
0933 449 669: Ms.Vy