Từ khóa: Máy trải vải tự động

- Chức năng dò khoảng cách trải tự động- Điều chỉnh được tốc độ hành ...

- Chức năng dò khoảng cách trải tự động. Điều chỉnh được tốc độ hành ...

- Điều chỉnh độ căng của vải bằng cơ một cách dễ dàng.- Chức năng cài ...

- Điều chỉnh độ căng của vải bằng cơ một cách dễ dàng. - Chức năng ...

Hotline:
090 444 9559: Mr.Phúc
090 678 4559: Mr.Toàn
0933 449 669: Ms.Vy