Từ khóa: Máy trải vải tự động

- Chức năng dò khoảng cách trải tự động- Điều chỉnh được tốc độ hành ...

- Chức năng dò khoảng cách trải tự động. Điều chỉnh được tốc độ hành ...

- Điều chỉnh độ căng của vải bằng cơ một cách dễ dàng.- Chức năng cài ...

- Điều chỉnh độ căng của vải bằng cơ một cách dễ dàng. - Chức năng ...

Hotline:
0904449559