Từ khóa: máy cắt vải

Cắt vải mẫu dạng răng cưa - sử dụng dao nguội

Máy cắt vải mẫu tròn cân định lượng cho vải

Sử dụng cắt cây đầu vải

Sử dụng cắt các điểm eo, làm dấu rập

Sử dụng cắt các điểm chi tiết uốn lượn của sản phẩm...

Sử dụng cắt các điểm eo, làm dấu rập.

Máy trải vải tự động dò khoảng cách trải tự động.

Máy sử dụng trải loại vải không giãn như kaki, sơmi..

Máy trải vải tự động dò khoảng cách trải tự động.

Model: SA-001

Bao tay sắt bảo vệ an toàn trong quá trình sử dụng máy cắt vải 

Máy được sử dụng trải các loại vải dệt kim

Máy cắt vải đứng Eastman - Mỹ, dùng cắt đa dạng chất liệu và nhiều lớp ...

Hotline:
0904449559